Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

ÇETKA OSGB İZMİT

25.04.2013 Tarihli 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ' paralelliğinde İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk kullanımından önce ve her yer değişikliğinde ekipmanı periyodik kontrolleri İsg Uzmanı Makine mühendisleri veya Elektrik Mühendislerimiz tarafından yerinde kontrol edilerek ve teste tabi tutularak , doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. Böylece gerek iş ekipmanlarının kullanımına yönelik yasal bir gereklilik karşılanmış ve en önemlisi Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir, ekipmanın kullanım durumu uzman çalışanlar tarafından onaylanır. İş yerlerinde bulunan tüm ekipmanlar aşağıda belirtildiği şekilde periyodik kontrol ve testten geçirilerek işveren / vekiline raporlanır.

EKİPMAN ADI

KONTROL

PERİYODU (Azami Süre)

 

İlgili standardın ön- gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Buhar kazanları

Standartlarda süre

belirtilmemişse

1 Yıl

 

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kalorifer kazanları

Standartlarda süre

belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere

ygun olarak yapılır.

Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre belirtilmemişse

3 Yıl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN

13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN

ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere

uygun olarak yapılır.

Taşınabilir asetilen tüpleri

TS EN 12863

standardında belirtilen sürelerde

TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manifoldlu asetilen tüp demetleri

Standartlarda süre

belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manifoldlu tüp demetleri

Standartlarda süre

belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve

benzeri) (yerüstü)

10 Yıl

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS

EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere

uygun olarak yapılır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve

benzeri) (yer altı)

10 Yıl

TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kullanımdaki LPG tüpleri

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Basınçlı hava tankları

Standartlarda süre

belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN

13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kriyojenik tanklar

TS EN:13458 - 3 standardında belirtilen sürelerde.

TS EN 1251-3, TS EN:13458 - 3, TS EN 13530-3

ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilen

kriterlere uygun olarak yapılır.

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank

ve depolar

10 Yıl

API 620, API 650, API 653, API 2610

standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak

yapılır.

Buhar kazanları

Standartlarda süre

belirtilmemişse

1 Yıl


TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(4) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

(5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.


(*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada
belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 

Mesaj Gönderin Hemen Ara