İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenler, çalışanlarının sağlık gözetiminden sorumludur. Çalışanların sağlık durumlarının kontrolü için sağlık tetkikleri yapılmalıdır... Bu tetkikler: işe girişte işe giriş sağlık raporu ile, çalışma süresi boyunca periyodik sağlık raporu ile kontrol edilmektedir.
 
İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU
 
OSGB işe giriş sağlık raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG- Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan işyeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz.
 
OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.
 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.
 
İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır
 
 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenler, çalışanlarının sağlık durumlarından sorumludur. Çalışanların hassasiyetinin saptanması ve riskli durumların tespit edilmesi için düzenli olarak sağlık tetkikleri yapılmalıdır.
Tüm sektörleri ilgilendiren Ağır İş Sağlık Raporu ;
 
. Ön Arka Akciğer Grafisi
 
. Solunum Foksiyon Testi (SFT)
 
. Odiometri (ODİO)
 
. Tam Kan Sayımı
 
. Tam İdrar Tetkiki
 
. Ağır İş Sağlık Raporu
 
Sektörlere Göre İlave Testler;
 
Gıda ve hijyenik sektörleri ilgilendiren Portör Raporu + Sağlık Raporu verilmektedir.
 
Portör Taramasında Kapsamında;
 
. A/P AKCİĞER GRAFİSİ
 
. Burun, Boğaz Kültürü
 
. Gaita Kültürü
 
. Gaita Mikroskopisi
 
. İşe Giriş Sağlık Raporu
 
Firmaların isteğine göre HbSag, HCV, HIV1+2, A Tipi Hepatit veya çeşitli tetkikler.
 
Çeşitli iş kolları ve sektörlere giren kişiler için işe giriş sağlık raporu,
 
Çeşitli iş kolları için muhtelif tetkik ve raporlar yapılmaktadır.
 
ÇETKA OSGB işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu konusunda hizmetinizdedir. İşyeri Hekimlerimiz işe giriş ve periyodik muayenelerinde mesleki sorumluluk bilinciyle çalışmaktadırlar.
Mesaj Gönderin Hemen Ara