İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

15 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usül ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında; 
 
Çalışanlara belirli periyotlar halinde 
 
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, 
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi zorunludur. Bu eğitimler OSGB'ler veya işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde verilir. 
 
Eğitim Konuları: 
1. Genel konular 
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 
c) İşyeri temizliği ve düzeni, 
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 
 
2. Sağlık konuları 
a) Meslek hastalıklarının sebepleri, 
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 
ç) İlkyardım 
 
3. Teknik konular 
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 
b) Elle kaldırma ve taşıma, 
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, 
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 
d) Ekranlı araçlarla çalışma, 
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, 
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, 
ı) Tahliye ve kurtarma
 
Telekominikasyon , inşaat , baraj ve hidroelektrik santral, rüzgar türbünleri , enerji nakil hatları, gemi inşaat sanayi ve tershane çalışmaları gibi özel uzmanlık ve mesleki yüksekte çalışma gerektiren konularda ise Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) sertifikalı eğitmenlerimiz Yüksekte Çalışma ve İple Erişim Eğitimlerini vermektedir.Eğitim sonunda tüm katılımcılara personel özlük dosyasında saklanması maksadıyla Eğitim Katılım Belgesi ve çalışmaları sırasında yanlarında bulunması için Eğitim Katılım Cep Kartları verilmektedir.
 

Şirketimiz bünyesi içinde yer alan Acil Tıp Teknisyenleri ve İşyeri Hekimi ile de Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Sertifika Eğitimleri düzenlenmektedir.

 

Firma faaliyet alanına ve talebine göre ergonomi, çevre, yangın, fiber optik kazı, radyo frekans, elektrik vb. eğitimlerde konusunda uzman mühendisler ve İSG teknikleri tarafından verilmektedir.

Mesaj Gönderin Hemen Ara